Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρασπορίου ιδρύθηκε στις 6/5/2010 από 30 ιδρυτικά μέλη και αναγνωρίσθηκε με την απόφαση 250/2010 του Πρωτοδικείου Λασιθίου ενώ καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Λασιθίου με αυξ. αρ.: 825/12-08-2010.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παρασπορίου απέκτησε τράπεζα αίματος (σημερινό απόθεμα φιαλών: 15).

Για την εγγραφή νέων μελών στον Πολιτιστικό Σύλλογο παρασπορίου

Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα της 16/08/2020, αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Παρασπορίου.

 Το καταστατικό του συλλόγου αποτελείται από 16 άρθρα...