Το Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20/08/2016 αποτελείται από τους εξής:

Ξυπόλιτος Νεκτάριος (Πρόεδρος)
Καρνιαδάκης Στυλιανός (Αντιπρόεδρος)
Παρασκευόπουλος Στυλιανός (Γραμματέας)
Κουβαρτάς Γεώργιος (Ταμίας)
Μετζάκης Γεώργιος (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:
Μπουντρονικόλας Νικόλαος

Χατζηαθανασίου Βασίλειος

Ροζάκη Ιωάννα

Χατζηαθανασίου Αικατερίνη

Βάρδα Νίκη

Στις 13-9-2017 τον Κουβαρτά Γεώργιο αντικατέστησε λόγω παραίτησης, ο Μπουντρονικόλας Νικόλαος.

Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τους εξής (με φθίνουσα σειρά ψήφων):

Φραγκούλη Γεωργία, Μετζάκη - Γραμματά Γεωργία, Τραμπάκουλα Ελένη