Το Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19/08/2020 αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος ο Στέλιος Παρασκευόπουλος, αντιπρόεδρος ο Νίκος Καρνιαδάκης, γραμματέας ο Μανώλης Μετζάκης, ταμίας ο Νεκτάριος Ξυπόλιτος και μέλος ο Δημήτρης Χατζηαθανασίου.
Αναπληρωματικά μέλη: Ραφαήλ Ζερβάκης, Αναστασία Μανίκα, Μιχάλης Δ. Πλατής, Γιάννης Ν. Χατζηαθανασίου, Στέλιος Λιναρδάκης.
Εξελεγκτική επιτροπή: Δόξα Πλατή, Ελένη Τραμπάκουλα, Γεωργία Φραγκούλη.
Αναπληρωματικά μέλη: Νίκος Μπουντρονικόλας, Μιχάλης Ι. Πλατής.