Την Κυριακή 24/8/2014 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. που προέκυψε από τις εκλογές της 16/8/2014 ως εξής:

Πρόεδρος: Ξυπόλιτος Νεκτάριος

Αντιπρόεδρος: Παρασκευόπουλος Στυλιανός

Γραμματέας:  Φραγκούλη Γεωργία

Ταμίας: Κουβαρτάς Γεώργιος

Μέλος: Χατζαηαθανασίου Νικόλαος

Αναπληρωματικό μέλος: Σταυρουλάκη - Πρωτογεράκη Αικατερίνη

 

Την ελεγκτική επιτροπή αποτελούν οι:

Πρωτογεράκης Γεώργιος, Ροζάκης Ιωάννης, Τραμπάκουλα Ελένη