Ο σύλλογος μας υλοποίησε στα πλαίσια του προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και στη δράση  «Νεολαία για την Ευρώπη», υπο-δράση «Πρωτοβουλίες νέων» το πρόγραμμα «Στα χνάρια των προγόνων» από τον Αύγουστο 2012 έως τον Ιανουάριο 2013. Στην συνάντηση αξιολόγησης τον σύλλογο εκπροσώπησαν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής (1 νόμιμος εκπρόσωπος ή υπεύθυνος προγράμματος και 1 συμμετέχοντας) ο Νεκτάριος Ξυπόλιτος ως υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος και η Ελένη Τραμπάκουλα ως συμμετέχοντας στο πρόγραμμα (και η οποία προέκυψε κατόπιν κληρώσεως ανάμεσα στους συμμετέχοντες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στη συνάντηση) και ταέξοδα ματακίνησης, διαμονής και διατροφής καλύφθηκαν από την εθνική υπηρεσία της Νέας Γενιάς.

          Σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση καλών πρακτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση της περίοδο 2007-2013 και η ανταλλαγή μεθοδολογίας και στρατηγικής κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Επίσης στόχος της συνάντησης ήταν η δικτύωση των φορέων σε εθνικό επίπεδο και η σχεδίαση μελλοντικών συνεργασιών με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συζητήσουν πάνω σε θέματα που αφορούν στο μέλλον του τομέα νεολαίας.

          Η συνάντηση έκλεισε με την εκδήλωση εορτασμού των 7 χρόνων των προγραμμάτων Ε.Ε. «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» και «EURODESK» που έγινε στον χώρο εκδηλώσεων Block 33 όπου παρουσιάστηκε υλικό των φορέων – οργανώσεων – συλλόγων και των προγραμμάτων που υλοποίησαν και πραγματοποιήθηκε συναυλία με το συγκρότημα Breathless.

Ο σύλλογος μας ευχαριστεί θερμά τον πρώην πρόεδρο του Δ.Σ. του συλλόγου μας Μιχάλη Ι. Πλατή που ήταν ο εμπνευστής και υπέβαλε την πρόταση για την υλοποίηση του προγράμματος.