Το νέο Δ.Σ. και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή συγκροτήθηκαν σε σώμα την 22/8/2018, ως κάτωθι:
Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Ξυπόλιτος Νεκτάριος
Αντιπρόεδρος: Καρνιαδάκης Νικόλαος
Γραμματέας: Χατζηαθανασίου Αθ. Δημήτριος
Ταμίας: Παρασκευόπουλος Στυλιανός
Μέλος: Χατζηαθανασίου Ν. Ιωάννης
Αναπληρωματικά μέλη: Μετζάκης Εμμανουήλ, Χατζηαθανασίου Γ. Βασίλειος, Ζερβάκης ραφαήλ, Πλατής Δ. Μιχαήλ, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Πλατής Δημήτριος.

Εξελεγκτική Επιτροπή
Φραγκούλη Γεωργία
Μπουντρονικόλας Νικόλαος
Μετζάκης Νικόλαος
Αναπληρωματικό μέλος: Πλατής Αγ. Γεώργιος