Το cd είναι μη εμπορεύσιμο και όποιος επιθυμεί να το αποκτήσει, μπορεί να επικοινωνεί με τον ίδιο τον δημιουργό.